Umiejętności

Znajomość aplikacji
MS Excel
MS Word
MS PowerPoint
JIRA
Adobe Dreamweaver
Adobe Flash
MS Project
MS Visio
Znajomość technologii komputerowych
SQL
php
html
css
C
Znajomość technologii sieciowych
GSM
UMTS
LTe
LAN

• Język angielski – biegły.
• Prawo jazdy – kat B.
• Umiejętność zarządzania czasem i pracy w zespole (również międzynarodowym).
• Umiejętność szybkiej adaptacji do zmieniającego się środowiska pracy.
• Umiejętność szybkiego uczenia się.